home page email


© 2017 TUSCO,spol. s r.o. se sídlem č.p. 220, 250 01 Dřevčice, zapsána v OR: MS v Praze, spisová značka C 40646 IČ: 64579221
 
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 602 440 707
e-mail: info@tusco.cz
ženská
Úspory energie s rodinnými domy Tusco
Rodinné domy, které spotřebují pro vytápění méně než 50 kWh/m² za rok označujeme jako nízkoenergetické. Základem takového domu je stavební materiál s vynikajícími akumulačními vlastnostmi, jako jsou námi používané materiály tusco-blok a cihelit. S přidáním fasádního tepelně-izolačního systému v podobě polystyrenu nebo minerální vlny dosahujeme vynikajících výsledků v izolačních schopnostech domu. Nesmíme zapomenout ani na pečlivé sesazení jednotlivých částí domu a instalace izolačního systému.

Beton nebo Cihelit?
Oba dva námi používané stavební materiály tusco-blok a cihelit® mají dokonalé akumulační vlastnosti. Ve spojení s opláštěním stavby tepelně izolačním systémem pak získáváme geniální stavební systém.
Rozhodnutí zda tusco-blok či cihelit závisí pouze na rozhodnutí investora.

Úspory energie
Dostatečným zateplením je možné snížit spotřebu energie o více než polovinu. Celkové náklady na rodinný dům vzrostou v řádu stokorun na m², což se vrátí velice rychle. Další opatření, jako jsou solární kolektory či tepelná čerpadla, jsou v porovnání s kvalitní izolací podstatně dražší a jejich návratnost často odpovídá životnosti.
balíčky izolací

Rodinné domy v nabídce
Do kategorie nízkoenergetických domů spadají z naší nabídky zejména větší domy, jako je typ TN-05.
Rádi Vám podáme více informací.


Akumulace tepla - srovnávací tabulka

tusco
Copyright 2017 Tusco,spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
web&design /A\ www.graphica.cz