home page email


© 2017 TUSCO,spol. s r.o. se sídlem č.p. 220, 250 01 Dřevčice, zapsána v OR: MS v Praze, spisová značka C 40646 IČ: 64579221
 
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 602 440 707
e-mail: info@tusco.cz
ženská
Ceník rodinných domů Tusco
Rozsah stupňů výstavby horní stavby
  hrubá stavba hrubá stavba s krovem uzavřená hrubá stavba uzavřená hrubá stavba s fasádou k nastěhování
Projektová dokumentace X X X X X
Svislé konstrukce nosné X X X X X
Svislé konstrukce nenosné X X X X X
Dozdívky z lehkého zdění         X
Vodorové konstrukce ( * ) X X X X X
Krov s folií   X X X X
Střešní krytina     X X X
Podbití střešních přesahů       X X
Žlaby a svody       X X
Okna a vchodové dveře     X X X
Venkovní parapety       X X
Vnitřní parapety         X
Střešní okna     X X X
Vnitřní dveře         X
Schodiště ( ** )         X
Půdní schůdky         X
Fasádní tepelně-izolační systém       X X
Zateplení střešního pláště         X
Sádrokarton střešních šikmin         X
Štukové stěrky         X
Malby         X
Podlahy         X
Podlahové krytiny ( *** )         X
Obklady         X
Elektroinstalace-hrubá(část) X X X X X
Elektroinstalace-kompletace         X
Ústřední vytápění         X
Domovní vodovod         X
Domovní kanalizace         X
Zařizovací předměty         X

Jednotlivé stupně výstavby lze libovolně kombinovat a měnit. Přesný a podrobný rozsah a popis dodávky je součástí typové specifikace rozsahu výstavby pro každý samostatný typ domu.

* ( u základní ( přízemní ) varianty RD domů TN-06, TN-08 a TN-09 je použit sbíjený vazník)
** ( není u základní ( přízemní ) varianty RD domů TN-06, TN-08 a TN-09 )
*** ( pouze dlažby v koupelně, WC, vstupní hale a hospodářské místnosti )

Tusco s.r.o. si vyhrazuje právo možnosti změn a úprav.


Ceník příplatků rodinných domů TUSCO
Typ RD Projektová dokumentace Ohlášení stavby Základy + Hydroizolace Příplatek za Univerzál Příplatek za Cihelit®
tn-01 (L,P) 29 000 Kč 14 500 Kč 291 460 Kč 22 000 Kč 154 540 Kč
tn-02 (L,P) 29 000 Kč 14 500 Kč 256 240 Kč 22 000 Kč 156 890 Kč
tn-03 (L,P) zpracovává se zpracovává se zpracovává se zpracovává se zpracovává se
tn-05 (L,P) 29 000 Kč 14 500 Kč 383 640 Kč 22 000 Kč 214 550 Kč
tn-06 (L,P) 25 000 Kč 14 500 Kč 329 760 Kč 22 000 Kč 112 670 Kč
tn-07 (L,P) 29 000 Kč 14 500 Kč 279 630 Kč 22 000 Kč 145 810 Kč
tn-08 (L,P) 25 000 Kč 14 500 Kč 358 570 Kč 22 000 Kč 121 780 Kč
tn-09 (L,P) 25 000 Kč 14 500 Kč 340 990 Kč 22 000 Kč 139 320 Kč
tn-10 (L,P) 29 000 Kč 14 500 Kč 268 850 Kč 22 000 Kč 161 390 Kč
 
  • Uvedené ceny jsou bez DPH (15%) a jsou příplatkové k cenám horní stavby dle platného ceníku rodinných domů.
  • Projektová dokumentace: příplatek za individuální dispoziční změny a úpravy(bez zásadního vlivu na statiku RD), osazení domu do terénu a přípojky IS na hranici stavebníkova pozemku.
  • Ohlášení stavby: příplatek za kompletní vyřízení legislativy potřebné pro stavbu RD, tj. pro ohlášení stavby dle stavebního zákona 183/2006 a jeho prováděcích předpisů. Cena neobsahuji poplatky a nutné průzkumy pro zhotovené projektové dokumentace.
  • Základy + vodorovná hydroizolace: orientační cena za základovou desku a vodorovnou hydroizolaci vč.středního radonu. Přesná cenová nabídka je vytvořena po zhotovení radonového a stavebně-geologického průzkumu a následně projektové dokumentace.
  • Cihelit: příplatek za provedení svislých konstrukcí z Cihelitu.
  • Univerzál: příplatek za univerzální stavební přípravu domu pro budoucí připojení alternativních zdrojů vytápění a ohřevu TUV – solárních panelů(trubní propojení střešního prostoru s kotelnou vč.el.napájení), fotovaltaických článků(příprava chrániček kabelového vedení ze střešního prostoru k rozvaděči, trubní rezerva pro napojení k hranici pozemku), ohřev krbovou vložkou(trubní propojení krbové vložky a kotelny), tepelné čerpadlo(příprava rezerv pro propojení kotelny s venkovní jednotkou, příprava elektrických okruhů).

Společnost Tusco si vyhrazuje právo možnosti změn a úprav.


Ceník rodinných domů Tusco
Typ Hrubá stavba Hrubá stavba s krovem Hrubá stavba uzavřená Hrubá stavba uzavř. s fasádou K nastěhování Příplatek za Cihelit®
tn-01 945 610 Kč 1 130 670 Kč 1 524 980 Kč 1 719 160 Kč 2 699 750 Kč 154 540 Kč
tn-02 946 430 Kč 1 101 470 Kč 1 433 040 Kč 1 630 630 Kč 2 522 920 Kč 156 890 Kč
tn-03 zpracovává se zpracovává se zpracovává se zpracovává se zpracovává se zpracovává se
tn-05 1 257 980 Kč 1 524 630 Kč 2 043 190 Kč 2 269 710 Kč 3 439 810 Kč 214 550 Kč
tn-06 584 260 Kč 749 840 Kč 1 141 410 Kč 1 280 170 Kč 1 984 860 Kč 112 670 Kč
tn-07 947 960 Kč 1 144 050 Kč 1 600 610 Kč 1 783 640 Kč 2 699 590 Kč 145 810 Kč
tn-08 610 840 Kč 816 530 Kč 1 258 660 Kč 1 427 890 Kč 2 129 330 Kč 121 780 Kč
tn-09 592 550 Kč 786 610 Kč 1 234 920 Kč 1 378 570 Kč 2 076 970 Kč 139 320 Kč
tn-10 924 990 Kč 1 078 040 Kč 1 393 530 Kč 1 589 790 Kč 2 460 410 Kč 161 390 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH (15%) za standardní typové provedení Tusco-blok, vč.projektové typové dokumentace horní stavby. Ceny kalkulovány za horní stavbu, tj.od horní hrany základové desky (kóta -0,17m) výše. Typ domu TN06, TN08, TN09 - cena domu v ceníku odpovídá přízemní standardní variantě (bez obytného podkroví).

Dodávky kompletní spodní stavby jsou kalkulovány individuálně. Ceny odpovídají standardnímu typovému provedení ve standardní specifikaci rozsahu výstavby, přesná specifikace výstavby podle jednotlivých fází a typové projekty jednotlivých typů domů jsou k nahlédnutí v obchodní kanceláři společnosti v Dřevčicích u Prahy.

Jednotlivé typy domů lze libovolně upravovat, na katalogových listech jsou uvedeny oblíbené varianty. K jednotlivým typům domů lze připojit garáž nebo garážové stání dle katalogu.
tusco
Copyright 2017 Tusco,spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
web&design /A\ www.graphica.cz